PDA

View Full Version : Ratarstvo 1. Koje su prednosti uzgoja sirka?
 2. Šta činiti u slučaju rezistentnosti korova na herbicide?
 3. Setva kukuruza
 4. Kaljenje ozime pšenice i otpornost prema mrazu
 5. Tritikale u svakodnevnoj ishrani
 6. Plesnivost klipa i zrna kukuruza
 7. Proizvodnja krompira i njegovo navodnjavanje
 8. Gajenje strnih zita – najnovija tehnologija
 9. Uljana repica – zastitite je od repicine ose
 10. Pravi pir
 11. Psenica
 12. Pred setvu ozime uljane repice
 13. Zastita secerne repe od bolesti
 14. Sertifikovano seme temelj proizvodnje
 15. Kukuruz secerac na sve vecim povrsinama
 16. Rast i razvoj kukuruza
 17. Osnovni parametri pri setvi psenice
 18. Nivoi agrotehnike i isplativost gajenja psenice
 19. Nova sansa za konoplju
 20. Zeleni krmni konvejer
 21. Senaziranje kao nacin konzervisanja krme (1)
 22. Senaziranje kao nacin konzervisanja krme (2)
 23. Prihraniti psenicu uz pomoc N-min metode
 24. Uljana tikva i tikvino ulje
 25. Nega useva pasulja
 26. Tehnologija gajenja strnih zita
 27. Gajenje ozimog stocnog graska i grahorice
 28. Zasnivanje i koriscenje sejanih travnjaka
 29. Znacaj jesenje kosidbe za uspesno prezimljavanje lucerke
 30. Osnovni principi integralne biljne proizvodnje
 31. Tehnologija gajenja strnih zita u izmenjenim klimatskim uslovima
 32. Tehnologija gajenja uljane tikve
 33. Setva kukuruza
 34. Rana setva kukuruza donosi profit
 35. Organska proizvodnja