Kukuruz secerac na sve vecim povrsinama


Poslednjih godina je u našoj zemlji izražena tendencija povećanja ukupnih površina pod kukuruzom šećercom, pošto je došlo do povećanja tražnje na tržištu.
S obzirom da je proizvodnja potpuno mehanizovana očekujemo dalje povećanje površina pod ovom kulturom.

Sukcesivna setva kukuruza šećerca od početka aprila do polovine jula omogućava berbu klipova u dužem vremenskom periodu, u uslovima Vojvodine traje od početka avgusta do kraja septembra, što znači dva puna meseca.

Setva može da počne čim je temperatura zemlje na 8cm dubine 8°C. Standardni kvalitet zrna postiže se pažljivim izborom hibrida. Odlučujuću ulogu pri izboru odgovarajućeg hibrida ima nekoliko parametara. Pažnja se pre svega treba obraditi na kvalitet i oblik zrna. Ono treba da je pravilnog oblika, duguljasto, a ne previše široko. Treba da se lako odvaja od kočanke, odnosno da se pri skidanju ne cepa, već da ostaje celo. Od običnog kukuruza šećerac se razlikuje po tome što je zrelo zrno šećerca smežurano i staklavo, a koristi se samo u mlečnoj i na prelazu u voštanu zrelost. Najbolji kvalitet kukuruza šećerca je kad se svila na klipovima sasuši, zrno je tada dobro razvijeno i na lagani pritisak iz njega probija mleko. Za kuvanje i pečenje najbolji je kada na pritisak iz zrna izlazi kašasta masa. Dobrim hibridom smatra se onaj koji daje prinose od 12 do 16 tona po hektaru. Šećerac dospeva za berbu zavisnood sorte za 70-90 dana. S obzirom da brzo prezreva treba ga sejatiu više navrata. Ako postoje mogućnosti trebalo bi postaviti i ogledno polje sa različitim hibridima pošto jedni dobro usvajaju hraniva, dobro reaguju na povećanje norme đubrenja dok drugi nemaju tu osobinu. Takođe trebalo bi u konkretnim uslovima proveriti i otpornost biljaka prema bolestima i štetočinama, a posebno treba obratiti pažnju na pojavu kukuruznog plamenca, insekta čije gusenice prave štete na celoj biljci. Ako se očekuje njihova pojava, zbog kasnije setve, obično početkom avgusta, kada vladaju visoke temperature i vlaga, prati se let leptira. Ako se pojavi veći broj od dozvoljenog, primenjuju se insikticidi. Zaštita iz aviona se pokazala kao veoma efikasna. Kukuruz šećerac je interesantna kultura i za baštenski uzgoj, pri čemu se kukuruz kao visoka kultura, gajenjem sa niskim kulturama, koristi kao zaštita od vetra a stvara i mikroklimat sa povećanom vlagom vazduha, što pogoduje mnogim povrtarskim kulturama a posebno krastavcu i lubenici.