Tvrđava Banoštor

Banoštor odnosno Ban Monoštra ili Banov Manastir je utvrđenje koje je postojalo
na prostoru današnjeg istoimenog sremskog sela i čija je tačna lokacija danas
nepoznata.
Na prostoru Banoštora je još u doba Rimljana postojao kastrum pod imenom
Bononija ili Malata čiji tačan položaj do danas takođe nije utvrđen, ali je
verovatno na njegovim osnovama podignuto srednjovekovno utvrđenje koje je
nazivano Keu, Keve i Kuet i koje je predstavljalo sedište okruga. U njemu je
1150. godine mađarski palatin sa titulom bana i srpski princ Beluš podigao
benediktanski samostan koji je po njemu nazvan Banov Manastir odnosno Ban
Monoštra što je tokom vekova postao naziv i za samu tvrđavu (kako prvi put
pominje 1473. godine), kao i za naselje koje se oko nje razvilo.
Tatari su na svom pohodu po istočnoj Evropi 1241. godine opljačkali i porušili
utvrdu, posle čega ju je u XIV veku ponovo podigao i obnovio mačvanski ban
Janoš Maroti. Tokom svog osvajačkog pohoda na kraljevinu Mađarsku u prvoj
četvrtini XVI veka Osmanlije su, između ostalog, zauzele i razrušile tvrđavu
u Banoštoru koja posle toga više nije obnavljana, zbog čega je tokom vekova
iščezla.

Vikipedija