Potreban vam je program MKVToolNix tačnije mkvmerge kojeg možete skinuti sa sledeće adrese i program je besplatan:

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.


Napomena: Ovo ne vrijedi za titlove koji su zalijepljeni u film već samo za one koji su umetnuti kao tekst.

Kao prvo potrebno je otvoriti program i dodati (učitati) film.


Nakon što smo dodali naš film, vidimo sve njegove sastavne dijelove pa tako i prevod kojeg želimo da maknemo. Za tu radnju je dovoljno maknuti kvačicu ispred prevoda i ići na opciju Start muxing. Prije nego odaberemo ovu opciju potrebno je još samo odrediti gdje će biti sačuvan naš novi mkv fajl.


Ovdje ostaje još samo sačekati da program završi i imamo novi mkv fajl bez našeg prevoda.


Ista je procedura i kada bi izbacivali audio iz našeg filma, jednostavnim uklanjanjem kvačice ispred dotičnog audio zapisa.