Vinski putevi i stranputice


Vinski put predstavlja poseban oblik prodaje vina, ugostiteljskih, turističkih i poljoprivrednih proizvoda jednog vinarskog kraja. Njega čine prirodne lepote, specifičnosti okoline kroz koju put vodi, kulturno-istorijske znamenitosti, tradicija i posebnost vinogradarskog područja. Pod vinogradarskim područjem se podrazumeva veći broj proizvođača vina, kao i onih koji se bave vinogradarstvom, vinarstvom i proizvodnjom drugih specijaliteta tog kraja.


U Srbiji postoje veoma povoljni agroekološki uslovi za gajenje vinove loze i proizvodnju vina, tako da vinogradarstvo predstavlja značajnu granu agroindustrijskog kompleksa u našoj zemlji. Najveći deo proizvedenog grožđa prerađuje se u vino, koje, kao "najkultivisanije i najcivilizovanije piće" danas, ima poseban značaj u svetu i predstavlja najskladniju dopunu hrane. Pored toga, brojna istraživanja u enologiji i medicini potvđuju lekovita svojstva vina. Međutim, brojni proiblemi već duži niz godina prisutni u vinarstvu i vinogradarstvu, doveli su do alarmantnog smanjenja površina pod vinogradima i niza nedostataka vezanih za proizvodnju i kvalitetet vina. Od velikog izvoznika postali smo uvoznik o čemu svedoči činjenica da je količina uvezenih vina na našem tržištu veća od domaće ponude.

Kada se ima u vidu svojinski odnos, 85% vinograda u Srbiji pripada individualnim proizvođačima, što samo govori o brojnim usitnjenim površinama pod vinovom lozom. Ostatak pripada velikim proizvođačima u tzv. "društvenom sektoru", čija su se vina izvozila i zadovoljavala potrebe domaćeg tržišta. Posebno zabrinjava podatak da se sa tih 85% vinograda u privatnom sektoru dobija samo 20-25% vina dobrog ili prihvatljivog kvaliteta.

S obzirom na to da postoje male šanse da se značajnije poveća površina zasada vinove loze, potrebno je pokrenuti akciju da se bar poboljša kvalitet vina.

Privatne proizvođače je teško organizovati jer svako od njih smatra da je njegovo vino najbolje i oslanja se najčešće na iskustvo i tehnologiju svojih predaka, ne priznajući savremena dostignuća u ovoj oblasti. To za posledicu ima nizak kvalitet vina u seoskim domaćinstvima. Jedan od načina da se neposredno utiče na poboljšanje kvaliteta vina jeste stimulacija i obuka proizvođača. Otvaranje "vinskih puteva" ili "vinskh staza" (u Hrvatskoj i Sloveniji su to "vinske ceste") predstavlja delotvoran vid stimulacije pri čemu se proizvođači nalaze u poziciji da od proizvodnje i prodaje vina mogu pristojno da žive. "Vinski putevi Srbije" sigurno bi značajno doprineli podizanju kvaliteta vina i odrazili bi se povoljno na standard proizvođača kao i svih onih koji bi bili uključeni u ovu akciju.

Otvaranje "vinskih puteva" kroz Srbiju predstavlja izuzetno ozbiljan i odgovoran posao koji prevazilazi mogućnosti pojedinca ili turističkih agencija. Oni će imati svoju ulogu u tome kasnije, ali, za početak je potrebno da država uspostavi standarde uz pomoć stručne komisije ili relevantnih institucija koje bi se tom problematikom ozbiljno bavile. Moraju se postaviti kriterijumi i odrediti koji su to regioni i proizvođači koji će biti ucrtani u "vinske puteve Srbije". Ti kriterijumi su, u zemljama sa razvijenim turizmom ovog tipa, veoma strogi i predstavljaju garanciju da će posetioci biti kvalitetno usluženi.

Otvaranje "vinskih puteva" omogućava kreativno i brzo oživljavanje i oplemenjivanje turističe ponude Srbije s obzirom na to da je već sada, na desetak vinogradarskih regiona, moguće, uz malo dorade i edukacije, uspostaviti ovakve vidove "vinskog turizma". Veliki broj stranaca i stanovnika urbanih sredina je sigurno zainteresovan da tokom godine, a naročito za vreme berbe grožđa, poseti ove regione. Mnoga vinogradarska područja sama organizuju, za vreme berbe, neke male svečanosti kao što su "Pudarski dani" u Irigu, "Vršačka berba", "Župska berba" itd. To ide u prilog činjenici da bi jedna dobro organizovana akcija, koja bi bila trajna, sigurno imala uspeha i svima donosila kako zadovoljstvo tako i prihod. Stručno usavršavanje proizvođača i visok kvalitet vina je sigurna osnova dobroj reputaciji projekta "vinski putevi Srbije" jer suština celog projekta nije samo ugodan turističko-ugostiteljski doživljaj već ima za cilj da popravi kvalitet vina jer od tog kvaliteta zavisi sve ostalo. Zato mora da se postigne nivo kakav postoji u nekim zemljama kao što su Francuska, Italija ili Slovenija i Hrvatska. "Vinski putevi kroz Srbiju" će nas sigurno približiti Evropi.