Zapadnokineski planinski salamander (Batrachuperus pinchonii)Zapadnokineski planinski salamander je snažan vodozemac sa sjajnom, smeđom ili zelenom kožom, obično s pegama. Hrani se uglavnom insektima.

Ovaj snažni salamander nastanjuje brze potoke planinske provincije Sečuan u Kini. Ovi potoci su previše hladni za većinu životinja, naročito za ribe, koje su predatori na larve salamandera. Zato mladi salamanderi odrastaju u relativno bezopasnoj sredini što se tiče predatora; treba samo da se bore sa hladnoćom.

Rep ove vrste je relativno kratak za salamndera i spljošten je u lopaticu. To omogućuje salamnderu da pliva uz brzu maticu. Jaja se polažu pod kamenje da ih ne odnese voda. U veoma hladnim uslovima salamanderi imaju usporen metabolizam i zato se ne kreću brzo, delujući pomalo tromo. Potrebno im je mnogo godina da dostignu zrelost u svom hladnom staništu.