Iako nemam obicaj da gledam televiziju, pre neko jutro sam slucajno cuo jedan prilog, dok su moji pratili jutarnji program i resio da o tome napisem svoj komentar.
Naime svakog jutra na mnogim...