Zapad umislio da je babica - izbor iz stampe

Da li je Srbija nedonošče


Diplomata, ambasadora, parlamentaraca, ministara i svih drugih poslenika sa Zapada koji u Beogradu dele dobronamerne...