Bog ima zadnju reč

Osim što govori o jedinstvu vere i medicine, dokumentarni film "Bog ima zadnju reč", sadrži i svedočanstva o čudesnim iscelenjima pacijenata, koje je savremena medicina, nemoćna da ih izleči, proglasila neizlečivim. Iznose ih lekari koji su ih lečili, potvrđujući da je, kao i u svemu drugom, Bog Taj koji ima zadnju reč.

You must either reply or click 'Thank You' to see the hidden information contained here.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.