Spanac ne trpi kasnjenje


Uz osnovnu obradu zemljišta potrebno je uneti i jednu polovinu predviđenih fosfornih i kalijumovih đubriva, a ostatak zajedno sa jednom polovinom azotnih đubriva uneti tokom površinske pripreme zemljišta. Treba koristiti đubrivo u kojem je azot u amonijačnom sastavu, jer se tako manje stvara oksalna kiselina. Velike količine oksalne kiseline štete zdravlju.


Za ranu prolećnu setvu spanaća pripremu zemljišta treba početi čim se leje oslobode prethodne kulture. Ukoliko se predusev skida rano, onda se zemljište rilja dva puta: prvi put do 20 cm dubine, odmah po skidanju preduseva, a drugi put do 35-40 cm. Poželjno je da se duboko zimsko riljanje poravna. U takvom stanju zemljište se ostavi da prezimi.

Površinski sloj od 4-6 cm treba dobro usitniti i poravnati i to neposredno pred setvu. Spanać dobro uspeva samo na plodnim i dobro nađubrenim zemljištima. Ukoliko prethodna kultura nije đubrena stajnjakom, treba ga dodati uz duboko riljanje.

Uz osnovnu obradu zemljišta potrebno je uneti i jednu polovinu predviđenih fosfornih i kalijumovih đubriva, a ostatak zajedno sa jednom polovinom azotnih đubriva uneti tokom površinske pripreme zemljišta. Treba koristiti đubrivo u kojem je azot u amonijačnom sastavu, jer se tako manje stvara oksalna kiselina. Velike količine oksalne kiseline štete zdravlju.

Setva počinje u proleće, čim dozvole vremenske prilike. Ako se malo zakasni, rezultati su loši, pošto biljka brzo potera seme. Spanać se seje u redove, na rastojanju 20-30 cm, a na svakih pet redova ostavlja se razmak 40-50 cm. Seme se polaže na dubinu od 3-4 cm. Nakon setve zemljište treba povaljati ili potabati. Zavisno od gustine setve i kvaliteta semena, zajedan ar, potrebno je 200-250 g semena.

Cim se ukažu redovi, neophodno je kultivirati usev, dva ili, ređe, tri puta. Biljke se, sa proređivanjem, okopavaju obično jedanput.

Ukoliko je spanać posejan u rano proleće, dovoljno je samo jedno prihranjivanje. Poželjno je da se to uradi pre kultiviranja ili navodnjavanja, da bi se đubrivo što pre unelo u zemljište i bilo dostupno biljci. U tehnološku zrelost spanać dospeva za 30-40 dana, što znači da ber-bu treba početi kada biljke imaju 5-6 dobro razvijenih listova. Usevi iz prolećne setve obično dospevaju za berbu u aprilu i maju. Spanać se bere ručno, čupanjem ili odsecanjem biljaka do zemlje, ujutru ili kad opadne rosa i predveče. Za veće površine mogu se koristiti i kosačice.

Spanać se bere sve dok biljke ne „poteraju" u seme. Prinos po jednom aru je 90-100 kg spanaća.