UN nagradio projekat za neškodljivu preradu životinjskog otpada


Značaj Energo Zelene sa ekološkog aspekta je veliki, jer postojanje ovakvih pogona predstavlja preduslov da se životinjski otpad više ne baca u vodotoke, ne zakopava u zemlju ili spaljuje na otvorenom. U pitanju je fabrika sa takozvanim nultim stepenom otpada, budući da se finalni proizvodi (tehnička mast, mesno i koštano brašno) koriste za proizvodnju energije, a specijalne tehnologije istovremeno sprečavaju zagađivanje vazduha i neutrališu otpadne vode.


VIP fond se našao među 10 najboljih agencija za privlačenje stranih investicija (IPA agencije) na konkursu koji je raspisao UNCTAD, odeljenje UN za trgovinu i razvoj. Konkurs je realizovan u okviru Svetskog investicionog foruma UN, koji se od 13. do 16. oktobra održava u Ženevi. Tema ovogodišnjeg foruma u Ženevi su investicije u održivi razvoj, a IPA agencije su konkurisale kandidovanjem jednog investicionog projekta u 2014. godini, iz „green“ sektora. Najbolje agencije su birane na osnovu veličine i uticaja tog investicionog projekta na lokalnu sredinu u kojoj se investicija nalazi, kao i na osnovu doprinosa same agencije u privlačenju i promociji ovakvih investicija.

VIP fond je kandidovao investicioni projekat belgijske firme Energo Zelena, koja u Inđiji ima fabriku za neškodljivu preradu životinjskog otpada. Značaj ove fabrike sa ekološkog aspekta je veliki, jer postojanje ovakvih pogona predstavlja preduslov da se životinjski otpad više ne baca u vodotoke, ne zakopava u zemlju ili spaljuje na otvorenom. Fabrika u Inđiji predstavlja prvo postrojenje u Srbiji i regionu (sa izuzetkom Hrvatske) čije poslovanje je u potpunosti usklađeno sa zakonima Srbije i Evropske unije, najvišim standardima zaštite životne sredine, kao i bezbednosnim i zdravstvenim standardima. U pitanju je fabrika sa takozvanim nultim stepenom otpada, budući da se finalni proizvodi (tehnička mast, mesno i koštano brašno) koriste za proizvodnju energije, a specijalne tehnologije istovremeno sprečavaju zagađivanje vazduha i neutrališu otpadne vode.

Prilikom izbora ove kompanije, VIP fond je uzeo u obzir i to da je ova kompanija preradila skoro 1.000 tona životinjskog otpada tokom poplava, kao i činjenicu da je Energo Zelena jedna je od najznačajnijih belgijskih investicija u Srbiji, vredna 21,5 miliona evra, koja zapošljava 43 radnika, a plan je da se zaposli ukupno 100 ljudi kada dostigne pun kapacitet.

Vlastimira Stanković Ruškuc

poljoprivreda.info