Otrgnuto od zaborava - Dekret o zastiti pcelarstva


Katkada i samo jedan list trošne hartije koju je vreme odenulo u starinu, može da dâ sliku života ljudi u tim davnim vremenima. Ne ulazeći u ideološko određenje prema vremenu i akterima događaja s početka prošlog veka na prostorima postrevolucionarne Rusije, čitajući sadržaj reprinta jednog Lenjinvog dekreta, moramo da priznamo da je odnos države koja je bila u povoju i uspostavljala do tada praktično neostvareno društveno uređenje, prema pčelarima i pčelarstvu bio izuzetno afirmativan i stimulativan.

To je dokument naslovljen “Dekret o zaštiti pčelarstva“ iz 1919. godine (prevod sa engleskog D.K.):

Dekret o zaštiti pčelarstva

1. Kada se radnik pojedinačno ili njegova porodica bave pčelarstvom ono ne može biti ograničeno bilo kojim pravilom u pogledu broja pčelinjaka ili broja košnica. Takav pčelinjak ne može se oduzeti ili staviti pod bilo kakvu upravu, mora biti ostavljen u posed pčelara lično i zato polaganje prava bilo kakve organizacije ili osobe da ih preuzme od njihovog vlasnika sa postojećeg pčelinjaka je zabranjeno.

2. Na bilo kakav dekret kojim bi se ograničile količine meda koji bi se odvojile za hranjenje pčela ili ličnu ishranu ne treba se obazirati.

3. Oporezivanje pčelara mora naći mesto u opštem finansijskom uputstvu i troškovima lokalnih saveta. Pčelari ne potpadaju pod zakon o posebnom oporezivanju.

4. Poljoprivredna odeljenja su određena da ukažu svaku saradnju svim organizacijama i osobama koje izraze želju za bavljenjem pčelarstvom i da iznađu svaku mogućnost da se ustroje pčelinjaci na najpodesnijem mestu. Ne sme se niučemu ograničavati pčelar u selidbi na novu lokaciju ili u prenošenju košnica i opreme.

Napomena: Svi zaposleni pčelari imaju prava da zahtevaju od komisija veterinarskih radnika sertifikate o zdravstvenom nadzoru i tehničkoj pomoći.

5. Ograničenja u razmeni ili prodaji pčela sa pčelinjaka su zabranjena.

6. Sva naređenja i dekreti lokalnih zvaničnika koja su u suprotnosti sa ovim dekretom moraju se promeniti.

7. Povrede ovog dekreta biće procesuirane u skladu sa zakonom SSSR.

Predsednik Sovnarkom (potpis) V. Uljanov [Lenjin] April 1919

Deluje nestvarno da se u tim opasnim danima haosa država obazirala na pčelare i stavila ih u zaštitu od vrlo izvesnog terora konfiskacije i oporezovanja. Šta više, četvrta tačka bi i danas bila vrlo korisna u svakoj sredini, dok peta tačka sadrži čak i elemente sobodnog tržišta. Videvši ovaj tekst, jedan naš poznati, vrsni pčelar je rekao: da je danas tako, kako bi lepo bilo biti pčelar!