Jedan od najboljih programa za tu namjenu je HP USB Disk Storage Format Tool koji je besplatan a možete ga skinuti na sledećem linku:

You must either reply or click 'Thank You' to see the hidden information contained here.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.


Iz default ponuđenog FAT32:


prebacite u NTFSOstalo po izboru, tj. da li ćete ga imenovati ili ostaviti prazno, i da li ćete ići na quick format ili normalni.