U bolnici, na vežbi, Vladimir, student medicine, dolazi u sukob sa profesorom, potom gubi ilegalni krevet u studentskom domu i razočarava devojku koja ga voli.
Vladimir se zapošljava u porodici Save Mitrovića kao kućni pomoćnik.
Sa kutlačom, usisivačem i knjigom treba izdržati do zadnjeg ispita.
Ali, Vladimir će zajedno sa Buletom saznati kako njihova mladost i spontanost remete sve što dodirnu.
Ruši se porodična sreća kao kuća od karata, sređenost se pretvara u haos, život postaje komedija puna dugova i bez ijednog cilja...Upload by Kovac.


You must either reply or click 'Thank You' to see the hidden information contained here.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.