Egzoticne mrenice


Barbusi su među prvim ribicama gajenim u kućnim akvarijumima


Barbusima zovemo živopisne ribice iz porodice šaranki (Cyprinidae). Oni su bliski rođaci obične evropske mrene Barbus barbus. Mada bi bilo primerenije reći mrenica, ime barbus zadržalo se do današnjih dana, a potiče od ,,glavnog predstavnika” roda, Barbusa tetrazone, jedne od prvih ribica koje su počele masovnije da se gaje u kućnom akvarijumu. S obzirom na to da neke od ovih riba nemaju brčiće oko usnog otvora (lat. barba=brada), u ihtiologiji i danas imamo nesređeno stanje, pa se u literaturi, osim o barbusima, još govori i o Capoetama i o Puntiusima.

Barbus tetrazona naseljava slatke vode Sumatre i Bornea, pa je obično zovemo sumatranskom mrenicom. Prepoznatljiva je po četiri upadljive crne uspravne pruge: prva ide preko oka, a poslednja, najkraća, obeležava repnu dršku. Leđno peraje je crveno-crno, a trbušna su jarkonarandžasta do rubincrvena. Mužjaci imaju crvenu njuškicu i rumene rubove repnog peraja. To su jatne, živahne ribe, poznate po sklonosti da grickaju duga tanka peraja skalara i trihogastera pa se, po pravilu, ne preporučuje udruživanje sa njima, naročito u malom akvarijumu. Posle uzimanja hrane obično miruju u polukosom položaju sa glavom nadole.
Osim osnovne forme postoje tzv. zeleni barbusi bez crnih pruga, zatim albini i oblici sa nepravilnim, isprekidanim crnim prugama. Ovi, genetski izmenjeni varijeteti, ispoljavaju čitav niz slabosti: manje su otporni na bolesti, sporije rastu, osetljivi su na najmanje promene hemijskog sastava vode, a mrest im je redak i nepouzdan. Do sada nisu uočene forme sa produženim perajima. Najbolje se osećaju u dugačkim, plitkim akvarijumima sa dosta biljaka i slobodnim prednjim planom. Otporne su i prilagodljive: voda tvrdoće 8-30 dGH, pH 6,5 do 8; mada podnose velike raspone temperature, optimalna je oko 24C.
Za mrest, koji nije težak, mnogi odgajivači preporučuju mekšu i kiseliju vodu (8-12 dGH, pH 6,5-7) budući da vrlo plodne ženke u tvrdoj vodi ne mogu da izbace ikru. Na temperaturi od 27˚C inkubacija ikre traje najviše 48 sati. Mlađ propliva posle četiri dana. Ribice dužine 6 mm već liče na odrasle ribe: imaju pruge i crvenu mrlju na leđnom peraju.

Barbus conchonius, bakarna mrenica ili raskošna mrenica, živi u severnoj Indiji i poznata je po otpornosti, ali i potrebi da živi u hladnijoj vodi (18-22˚C!), pa se tokom proleća i leta može gajiti i razmnožavati i u osenčenim vrtnim bazenčićima. Osim osnovne boje (bakarne sa zelenkastim leđima) u akvarijumima se gaje i zlatna forma i plaštorepka (oblik sa naročito razvijenim perajima), koje su manje i osetljivije.
Ovo je jedna od malog broja ikrašica koje se u akvarijumu mreste bez intervencije akvariste. Ipak, da bismo uspešno odgajili mlađ, potreban je poseban mresni akvarijum sa parametrima sličnim kao kod B. tetrazone, samo što temperatura ne treba da bude iznad 25˚C. Inkubacija ikre traje najviše 30 sati. Kod osnovne forme, ženke su maslinastozelene, bez crnog pigmenta na leđnom peraju.

Mlade ribe crvenoglavog barbusa (B. nigrofasciatus) podsećaju na sumatranske mrenice, ali su crni paleži (ima ih tri) širi i nisu jasno definisani u pruge. Peraja su kod ženke pepeljasta do mestimično crna dok su kod mužjaka sasvim crna. Glava je malena, i kod mužjaka rubincrvena, a čelo i leđa su tamni. Boja zrelog mužjaka, počev od vrha njuškice, u valerima se postepeno smenjuje od rubincrvene preko mestimično ljubičaste i nežnoružičaste do gotovo sasvim crne na zadnjem delu tela. Dominantni mužjaci imaju crno repno peraje.
Za mrest ovih lepotica najpovoljniji su sledeći parametri: tvrdoća vode do 10 dGH i pH 6. Ribe se uglavnom mreste u ranim jutarnjim časovima kad raste temperatura vode. Posle mresta, koji traje najviše dva sata, roditelje treba izvaditi iz mrestilišta. Pri temperaturi vode od 27 stepeni C, veoma sitna mlađ će se izleći posle samo 24 časa i proplivati nakon četir dana. Pri kraju druge nedelje od proplivavanja, dobro razvijene ribice dobijaju tri karakteristične tačke kao temena trougla pri korenu repnog peraja. Ovo je znak dobrog napredovanja mlađi.

Mrest
Kod obe vrste barbusa, prilikom mrešćenja, par izdvajamo u mresni akvarijum zapremine dvadesetak litara. Podloga za polaganje ikre je javanska mahovina ili veštački vlaknasti zeleni materijal.