Veliki cvrčić (Locustella luscinioides)
Životni prostor: Obale jezera,obale trskom i šašom;više je vezan za trsku i vodu nego pegavi cvrčić.

Obeležja: Veći je odpegavog cvrčića;crvenkastosmeđ kao slavuj,bez mrlja;pevajući često se raskorači između dve trske.

Ishrana: Skakavci i bobice.

Oglašavanje: oštro cik-cik,u slučaju neprilika uz gnezdo pit-pit;pev: cvrkutavo err-err ili irr-irr.

Gnežđenje: 2 puta,V-VIII mesec,u plitko gnezdo iznad močvarnog tla snese 4 jaja,bele boje sa smeđesivim pegama.