Seva krunica (Lullulula aborea)
Životni prostor:Peščanaposručja sa travom i šibljem,suve šumske goleti,proređena borova šuma,suve ledine sa pojedinačnim stablima.

Obeležja: Najmanja srednjeevropska ševa,najkraćeg repa;smeđkaste pruge kao u kukumaste ševe,ali bez belog ruba na repu;bele pege na kraju repnih pera.

Oglašavanje: didloi; cvrkut: vrlo melodičan,milozvučan,s jasno odvojenim kiticama lilili-didldidl,ponekad peva na tlu,na drvećuili u letu,često i noću.

Gnežđenje: 2-3 puta u III-VII mesecu,u gnezdo na tlu je sagrađeno od trave,biljnih vlakana i mahovine,snese 3-5 sjajnih,bljeskavih jaja sa smeđim pegama.