Pugasta trepetaljka (Anthus trivialis)
Životni prostor: Retke šume,borovi šumarci,šumski proplanci.

Obeležja: Odozgo smeđkasta,sa tamnim prugama,odozdo kremkasta;na grudima i sa strane ima tamne pruge.

Ishrana: Skakavci i mladice biljaka (pupoljci).

Oglašavanje: Visoko,promuklo psie,itt,u opasnosti cip-cip;pev: sa visokih mesta (vrh smreke),ili pri svadbenom letu,kad se obrušava,4-5 kitica ci-ci-ci-vis-vis-vis-rerr,zamiruća poslednja kitica: cia-cia-cia.

Gnežđenje: 1-2 puta,V-VII mesecu,u gnezdo na tlu snese 3-6 jaja,prljavobelih do crvenkastosivih.