Skola srca; voli sebe, budi zdrav - Psihologija


U školi učimo da čitamo i pišemo, stičemo znanja i veštine, biramo profesiju.

Ipak, čak i najbolji đaci, koji nižu samo petice, kroz život putuju emocionalno nepismeni.

U današnje vreme školovanje srca podjednako je važno kao i sticanje svih drugih znanja, jer pruža sigurnost i stabilnost, mogućnost da emocije bolje izrazimo i primimo, pročitamo ljubav.

O tome šta se podrazumeva pod pojmom školovanja srca i koliko vremena i ličnog angažovanja ovaj proces zahteva od svakog pojedinca, govori psihoterapeut.


Pojam školovanje srca podrazumeva podizanje nivoa emocionalne svesnosti. Obuhvata znanja i veštine upravljanje emocijama, razumevanje njihove funkcije i efikasniju kontrolu ponašanja.


Reč je, pre svega, o sposobnostima:

- samorazumevanja (realno sagledavanje svojih sposobnosti, potreba, osećanja i unutrašnjih konflikta)
- samokontrole (straha, besa, zavisti, ljubomore itd.)
- samopouzdanja (realna i pozitivna slika o sebi)
- empatije (razumevanje osećanja drugih)
- sklapanja i održavanja skladnih međuljudskih odnosa
- veština rešavanja interpersonalnih sukoba

- To je proces razvoja ličnosti, koji je dugotrajan, ali kao i sa svim drugim veštinama ukoliko se osoba posebno angažuje (čitanjem literature, edukacijom, odlaskom kod psihoterapeuta ) napredovanje je brže i efikasnije.


Šta se školovanjem srca dobija?
- Emocionalnim opismenjavanjem dobijamo više znanja i veština kako, kada i gde da izražavamo emocije. Učimo da sve emocije mogu da budu korisne, pa čak i one veoma neprijatne. Dobijamo veći nivo samopouzdanja i ljubavi prema sebi, učimo da prepoznajemo emocionalne procese kod drugih ljudi, a sve sa ciljem kvalitetnijeg roditeljstva, partnerskih odnosa, poslovne saradnje .


Da li nam to omogućava da bolje "čitamo" ljubav?
- Školovanje srca nam omogućava bolje razumevanje svih emocija, dok ljubav više podrazumeva odnos između ljudi u kom je moguće osećati sve emocije. Dakle, odnos između ljudi je u svakom slučaju kvalitetniji kada ljudi međusobno razumeju emocionalne procese i znaju da ih izražavaju na socijalno adekvatan način, koji isključuje verbalnu i fizičku agresiju.


*Može li školovanje srca da dovede i do nekih zloupotreba osećanja?
- Sve može da se zloupotrebi, pa i veštine emocionalne inteligencije. U privatnom i poslovnom životu emocionalne veštine možemo da koristimo da bismo imali veću samokontrolu, samopouzdanje, da znamo da se smirimo ili da se izolujemo kada je to potrebno. Možemo da ih koristimo radi bolje komunikacije sa drugima ili možemo da ih zloupotrebimo. Zloupotrebe emocionalne inteligencije imamo u onim odnosima u kojima osoba zbog neke lične frustracije prebacuje odgovornost na drugog, manipulacijom osećanjima krivice, straha ili depresije.


Koliko smo u Srbiji emocionalno pismeni, koje su nam prednosti i mane?
- Naš narod nije na nekom uzornom nivou.Prvo što se uočava je da ne pravimo jasnu razliku između ljutnje i mržnje, odnosno osećanje ljutnje na nivou ponašanja često izražavamo kao mržnju. Ljut čovek će se boriti za svoja prava tako što će odvajati problem od osobe, što rezultira komunikacijom koja ima za cilj promenu ponašanja drugog, a ne omalovažavanje i diskreditaciju kroz najgore vidove etiketiranja.
Takođe, malo emocionalne inteligencije pokazujemo i kada je zavist u pitanju, jer naš čovek će reći “Neka komšiji crkne krava”. Ukoliko tuđ uspeh čitamo kao sopstveni neuspeh, često ćemo biti zavidni, što je praćeno i određenim stepenom tuge, jer se opraštamo od nečega što bi želeli da imamo, a ne možemo.


Koje tipične emocionalne greške pravimo?
- Novine su pune priča o uspešnim i inteligentnim ljudima koji prave ozbiljne emocionalne greške. Svako od nas nekad je bio vođen nekontrolisanim besom, strahom, nesigurnošću, krivicom, seksualnom potrebom, ljubomorom i nakon takvih nekontrolisanih ispada osećali smo se još gore.


Dakle, emocionalne greške pravimo kada:

- proganjamo portnera jer smo ljubomorni, pa ga oteramo od sebe, iako smo želeli da ostane uz nas
- kada smo zavidni, pa uništimo uspeh našeg bližnjeg, a ni nama ništa ne ostane
- kada smo ljuti, pa potpuno obezvredimo čoveka iako ga volimo
- kada osećamo krivicu, a okrivimo drugoga za ono što je naša greška ili propust
- kada smo zaljubljeni, pa sve što je vredno u našem životu izgubi na važnosti, a osobu u koju smo zaljubljeni precenimo u svim aspektima...


Koja je prva lekcija u školi emocionalne pismenosti?
- Krećemo od podizanja nivoa samopouzdanja i ljubavi prema sebi, jer samo čovek koji voli sebe sposoban je da voli i svog bližnjega i da vodi računa o zajednici.


Trening
- Treninge emocionalne pismenosti uglavnom organizuju psiholozi i pedagozi sa psihoterapijskom i drugim edukacijama po principima radioničarskog rada - objašnjava psihoterapeut.- Kao i u drugim životnim oblastima veštine se stiči upornim vežbanjem, i zbog toga praktikujemo individualne vežbe, rad u malim grupama i igranje uloga (odigravanje životne scene, sa ciljem proživljavanja očekivane neprijatnosti u sigurnim uslovima, čime stičemo veću sigurnost u realnom događaju).

Kako protiv zavisti
-Emocionalno nepismena reakcija na zavist je napad i neprijateljstvo kroz ogovaranja, spletkarenje, diskreditaciju tuđeg uspeha, podmetanje raznih neistina kako bi drugog porazili. Čovek koji je naučio da emocije rade za njega, a ne protiv njega, zavist će prepoznati kao signal koji ga upućuje na to da uloži više truda i rada kako bi došao do tog dobra koji poseduje drugi, i bio zadovoljan. Dakle, emocionalno pismeno ponašanje kada je zavist u pitanju jeste “Šta mogu da uradim da i ja imam kravu”.


,,Ne cini nikome sto ne zelis da drugi cine tebi, voli sebe, budi zdrav i srecan!,,