Muzika u borbi protiv Parkinsonove bolesti


Prema najnovijem istraživanju naučnika sa Univerziteta u Pitsburgu, muzika značajno stimuliše i popravlja hod ljudi. Njihovo otkriće stvara nadu da se ista tehnika koja je dala rezulatat kod zdarvih osoba može primeniti i na ljude obolele od Parkinsonove bolesti i na taj način otkloniti glavne simptome ovog obolenja- drhtanje, sporost i ukočenost pokreta.Studija je pokazala da su zdravi pojedindi značajno popravili svoj hod kretajući se u ritmu muzičkih tonova. Naučnici koji veruju da se kretanje bolesnika sa Parkinsonovom bolešću na isti način može stimulisati, ispitivali su uticaj auditativnih, vizuelnih i taktilnih stimulansa na kretanje ljudi.


Inženjer doktor Ervin Sejdic sa Pitsburškog univerziteta zajedno sa svojim kolegama analizirao je efekte mehanički proizvedenih otkucaja, koji se poznati kao "metronomski stimulansi".

U njihovoj studiji učestvovali su volonteri, starosti od 18 do 30 godina, koji su petanest minuta hodali pod uticajem različitih signala.

U toku testa od njih je zatraženo da u početku hodaju brzinom koju sami odaberu, a zatim da to urade u određenom ritmu , u skladu sa zvukovima, dodirima ili vizuelnim znakovima. Na kraju su se kretali izloženi delovanju sve tri vrste signala istovremeno.

Među poznatim ličnostima takođe je zabeležen slučaj ove bolesti. Majkl Džej Foks, koji ima ovo neurološko obolenje, često koristi priliku da javno govoro o neophodnosti istraživanja.

- Utvrdili smo da najveći uticaj na ljudski hod imaju auditivni signali, dok vizuelni stimulansi nemaju značajan efekat- rekao je doktor Sejdic.

Ovo otkriće bi naročito bilo značajno za lečenje bolesnika sa Parkinsonovom bolešću kao korisna metoda za njihovu rehabilitaciju. Vizuelni signali iako nisu pokazali značajnije pozitivne efekte, nisu u potpunosti isključeni iz daljeg istraživanja, već će se kao alternativa koristiti u budućim analizama.

Doktor Sejdic je istako da bi jedan od problema u daljem istraživanju mogao da predstavlja podatak da se sva ispitivanja obavljaju u labotaroiji koja je strogo kontrolisano okružennje, lišeno mnogih stimulansa koji postoje u prirodi. Zato je važno konstruisati prostor za istraživanje koji će biti nalih realnom.

Dalje ispitivanje biće obavljeno kako bi se utvrdilo kako signali utiču na stabilnost hoda osoba sa Parkinsonovom bolešću. Ukoliko se uspostavi pozitivna korelacija, zvučni signali , odnosno muzika biće odmah primenjeni u terapiji.

Parkinsonova bolest je progresivni neurološki poremećaj od kojeg je samo u Velikoj Britaniji obolelo 127 hiljada ljudi. Uzrok je nepoznat, a bolest izaziva nedostatak dopamina u mozgu zbog čega se usporava kretanje. Stanje obolelih se može popraviti lekovima ili hiruškim zahvatom.