Bezalkoholno crno vino obara pritisak


Muškarci koji su izloženi većem riziku od srčanih bolesti imaju niži pritisak nakon što svaki dan tokom mesec dana piju bezalkoholno crno vinoBARSELONA - Bezalkoholno crno vino može pomoći osobama sa srčanim bolestima, jer snižava krvni pritisak, otkrili su španski naučnici zaključivši da crno vino koje sadrži alkohol nema isti efekat na zdravlje.

Istraživanje je po prvi put pokazalo da je za dobre efekte na zdravlje odgovoran antioksidans polifenol iz vina, a ne alkohol.

Španski naučnici su takođe zaključili da alkohol u vinu poništava dobar efekat antioksidansa na krvni pritisak.
Oni su takođe utvrdili da muškarci koji su izloženi većem riziku od srčanih bolesti imaju niži pritisak nakon što svaki dan tokom mesec dana piju bezalkoholno crno vino.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 67 muškaraca s dijabetesom ili tri i više kardiovaskularna faktora rizika koji su bili na istoj ishrani, ali su po vrsti pića bili podeljeni u tri različite grupe - jedna je pila po nekoliko čaša vina dnevno, druga bezalkoholno vino, a treća džin.

I vino i bezalkoholno vino sadrže iste količine polifenola, dok ga džin ne sadrži.
Kod onih koji su pili crno vino zabeležen je jedva primetni pad krvnog pritiska, uz džin nisu zabeležene nikakve promene u pritisku, dok se posle bezalkoholnog vina pritisak značajno snizio.

Naučnica koja je vodila istraživanje Gema Čiva-Blanč sa Univerziteta u Barseloni kaže da bi konzumiranje bezalkoholnog crnog vina moglo koristiti kod blažih oblika hipertenzije.