Meditacija menja strukturu mozga za 8 nedelja


Učešće u osmonedeljnoj meditaciji izgleda da dovodi do merljivih promena u regionima za memoriju, samosvesnost, empatiju i stres. Ova teza proverena je u studiji sprovedenoj u januaru, koju je predvodio tim Massachusetts General Hospital (MGH). Ovo je prva studija koja prati aktivnosti i promene u sivoj masi mozga.


Iako je meditacija povezana sa osećajem mira i fitičke relaksacije, naučnici su dugo tvrdili da meditacija takođe pruža kognitivne i psihološke prednosti koje opstaju tokom dana - rekla je S.L., psihijatar sa istraživačkog programa Neuroimaging.

Ove studije pokazuju da promene u strukturi mozga u osnovi dovode do poboljšanja kod ljudi, ne samo zbog toga što provode vreme u relaksaciji, ovde dolazi do dugoročnih promena.

Prethodna istraživanja dr L. fokusirana su na nalaženje strukturne moždane razlike između iskusnih praktičara meditacije i lica bez iskustva u meditaciji, pri čemu je posmatrana kora velikof mozga, a posebno delovi zaduženi za pažnju i emotivne integracije. Ova istraga nije mogla biti dokumentovana jer su se sve razlike između ove dve grupe ispoljavale tokom meditacije.

U aktuelnoj studiji rađena je magnetna rezonanca moždane strukture kod 16 ispitanika, dve nedelje pre osmonedeljnog ispitivanja.Pored nedeljnih sastanaka meditacije, gde je sve usresređeno na mentalnu svest o osećajima, o osećanjima i stanju uma, učesnici su dobili i audio zapis za odražavanje meditivne prakse i zamoljeni su da prate koliko vremena dnevno provode u meditaciji.

Tokom sličnog vremenskog intervala urađen je i niz magnetnih rezonanci kod kontrolnr grupe koja nije pristupila meditaciji.


Grupe koje su pristupile meditaciji u proseku su vežbale 27 minuta dnevno. Upoređujući ovo i upitnike koje su popunjavali vidi se značajno poboljšanje u moždanoj strukturi. Analizom MR slika, koje su fokusirane na oblasti koje su povezane sa meditacijom, vide se značajno povećanje gustine sive mase u hipotalamusu, što je jako važno za učenje, memoriju, samosvesnost i osećanja.

Zaključeno je i da je smanjenje gustine sive mase povezano sa stresom i anksioznošću. Naučnici navode da dugoročne meditacije mogu dovesti do značajnih poboljšanja u moždanoj strukturi u ovim oblastima. Nijedna od promena nije uočena u kontrolnoj grupi, što znači da ne postoje neki drugi parametri koji menjaju moždanu strukturu.

- Fascinantno je videti plastičnost mozga kroz meditaciju. Ovo znači da možemo igrati aktivnu ulogu u poboljšanju kvaliteta našeg života. Postoji još studija, na ovu temu, koje su pokazale da meditacija može napraviti značajna poboljšanja kod različitih simptoma - rekla je B. H., jedan od vodećih autora ove studije.Amishi Jha, doktor neurolog sa Univerziteta u Majamiju, koji istražuje efekte meditacije na pojedince u visoko- stresnim situacijama, kaže: '' Ova istraživanja pokazuju da stres kroz meditaciju ne može u potpunosti biti smanjem za 8 nedelja, ali da je jako bitna promena u amigdalama.
Amishi Jha nije bio jedan od istražitelja u ovoj studiji.