Problemi sa gutanjem – veliki rizik

Smatra se da jedna četvrtina odraslih Amerikanaca povremeno ima probleme sa gutanjem. Istraživači se nadaju da će se novim saznanjima pomoći u lečenju pacijentima koji imaju ovakve probleme.

Jedna novija studija bavila se promenama koje se javljaju u sposobnosti da se guta hrana.

Istraživači se nadaju da će otkrića pomoći projektima vežbanja stručnjaka koji bi mogli pomoći u sprečavanju problema sa gutanjem kod rizičnih starijih odraslih osoba.

Studija je obuhvatila 31 odraslu osobu, uzrasta od 62 do 91 godine, bez problema sa gutanjem, i 33 zdravih mladih odraslih osoba, uzrasta od 18 do 28 godina.

Obe grupe podvrgnute su testu „rendgenskog videa“ koji je otkrio mehaniku njihovog gutanja hrane. Test je pokazao koliko dugo je dušnik zatvoren za vreme gutanja, odnosno koliko dugo je potrebno da se zatvore disajni putevi tokom gutanja kako bi se sprečio odlazak hrane u pluća.

Kod starijih osoba, gutanje je počinjalo relativno kasno. To znači da hrana stiže do grla kasnije, a trebalo bi duže, kako bi se sprečilo da hrana sa vazduhom dospe u pluća.

To dovodi starije odrasle osobe u veći rizik od dospevanja hrane u pluća, što povećava rizik od aspiracione pneumonije (zapaljenje pluća usled dospevanja hrane u pluća), što može dovesti do smrti, istakli su istraživači.

Iako se češće javljaju kod starijih osoba, problemi sa gutanjem (disfagija) mogu se javiti i kod mlađih osoba.

Oko polovina pacijenata u Americi sa dijagnozom disfagije – umre u roku od jedne godine od ove dijagnoze, prema rezultatima istraživača. Tretmani uključuju rehabilitacionu terapiju kao što su vežbe gutanja i trening snage.

Nalazi su nedavno predstavljeni na godišnjem sastanku društva za istraživanje disfagije u Baltimoru, a verovatno će uskoro od toga koristi imati i naši ljudi koji imaju problema sa gutanjem hrane.

novosti.