Muzika ume i da leci

Verovanja u isceliteljsku moć muzike prisutna su u skoro svim kulturama tokom
čitave istorije ljudske civilizacije. Terapija muzikom se primenjuje i kod
bolesnih i kod zdravih osoba, i ima holistički pristup životu, čoveku i društvu.

Muzikoterapija predstavlja psihoterapijsku tehniku. Verovanja u isceliteljske
moći muzike datiraju vekovima pre nove ere i nalazimo ih u mitovima o Orfeju
i Euridici i u priči o Saulu i Davidu.

Početak primene terapije muzikom srećemo u učenju antičkih škola, biblijskim
izvorima, šamanskim ritualima.
Muzikoterapeuti ukazuju na činjenicu da se sluh razvija čak i pre vida u
embrionalnom periodu i da je prvo funkcionalno čulo u životu čoveka. Kažu i da
"sluh ne spava".

Ustanovljeno je da rani tretman i edukacija dece sa posebnim potrebama, značajno
poboljšavaju njihove mogućnosti i svrsishodno učestvovanje u porodičnom životu.

Muzika može biti pogodan posrednik u socijalnoj interakciji, učenju govora,
učenju jezika i emocionalnom razvoju.

Muzički identitet stiče se u prenatalnom razvoju

Kada se neko obrati muzikoterapeutu, prvo se obavlja inicijalni intervju kako
bi se utvrdio problem. Potom se razmatraju terapijski ciljevi, bira potencijalno
najefikasnija tehnika a tokom seanse prate se rezultati.

Izbor muzike se zasniva na teoriji zvučnog identiteta, prema kojoj se smatra da
svaki čovek ima svoj muzički identitet, koji stiče tokom prenatalnog razvoja, a
koji po rođenju biva oblikovan uticajem okruženja.

Kao naučna disciplina muzikoterapija počinje da se razvija tokom XX veka.
Primenjuje se i kod bolesnih i zdravih ljudi, ima holistički pristup čoveku,
životu i društvu.

Može se primenjivati i u porodičnom okruženju i u radnoj sredini. Muzika doprinosi
boljem zdravlju, duhovnom razvoju, olakšava komunikaciju i donosi pozitivne promene.

U Srbiji postoji Udruženje muzikoterapeuta, koje je osnovano 2001. godine.
Udruženje je član Evropske muzikoterapijske konfederacije. Organizuje edukacije
i muzikoterapijske radionice.

Pripremila: Jelena Radovanov Živanović

Izvor: RTS