Crveni vetar - erizipel


[HL]

Crveni vetar ili erizipel je akutno infektivno oboljenje kože koju prouzrokuje bakterija iz familije streptokoka (streptococcus beta haemolythicus grupe A), koja u kožu dospeva kroz male povrede epitela. Najčešće se javlja na nogama ili glavi. Oboljenje se manifestuje oštro ograničenim crvenilom otokom kože i opštim znacima infekcije. Faktori koji mogu doprineti razvoju oboljenja su preterano konzumiranje alkohola, loša ishrana i sistemske bolesti organizma.


Kako se bolest prenosi?

Erizipel se prenosi isključivo neposrednim kontaktom sa inficiranom osobom. Inkubacija traje tri do četiri dana.


Kakav je tok bolesti?

Kod većine pacijenta dolazi do brzog porasta telesne temperature, koja može biti sve do 40° C, sa intenzivnom groznicom. Takodje, istovremeno su prisutni i opšta malaksalost, glavobolja, mučnina i nagon za povraćanjem. Nakon 12 do 24 sata se javlja svrab i zatezanje kože zahvaćenog područja, a nakon 24 sata jako crvenilo, koje se širi i uzdiže od kože. Područje kože koje je zahvaćeno crvenim vetrom je toplo, napeto, zategnuto, sjajno, jasno istaknutih ivica, izrazito crveno i bolno.

Ukoliko se pravovremeno obratite lekaru, dobijete odgovarajuću terapiju, temperatura nestaje tokom sedam dana a mrlja na koži postaje manje crvena i izražena. Sprovodjenjem terapije nestaju i drugi simptomi bolesti.


Postoje li i drugi tipovi bolesti?

Izuzev tipičnog crvenog vetra - erizipela, postoje i atenuirani, migrirajući i recidivirajući oblik oboljenja.


Atenuirani erizipel

Atenuirani erizipel ima ograničeno širenje lezija i manje opštih smetnji kao što su glavobolja ili mučnina.


Migrirajući erizipel

Migrirajući erizipel kao što mu i ime govori karakteriše širenje lezija kože, praćeno temperaturom.


Recidivirajući erizipel

Recidivirajući erizipel karakteriše stvaranje novih crvenih mrlja u odredjenim vremenskim razmacima, nakon izlečenja prethodnog.


Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnozu postavlja dermatolog pregledom karakteristika kožne lezije, učestalosti pojave i simptoma koji je prate. Takodje, dijagnoza se potvrdjuje laboratorijskim analizama krvi. Ukoliko je analizom krvi pronadjena izražena leukocitoza sa polinukleozom, ubrzana sedimentacija i fibrinogen, to je znak kako je bolest prisutna kod pacijenta.


Kako se bolest leči?

Lečenje erizipela se sprovodi antibioticima a penicilin je najdelotvorniji antibiotik u terapiji koji treba primeniti što pre, kako bi se izbegle teže infekcije i širenje na druge organe. Ukoliko je pacijent alergičan na pencilin, terapija se može sprovesti drugim antibioticima ili sulfonamidima.

spec.dr Svetlana Djurišić, dermatolog
dermatološka ordinacija DERMATIM, Beograd


[/HL]