"Meditacija menja ćelije osoba koje su preživele rak"

Naučnisi su prvi put otkrili jasne biološke dokaze da meditacija i grupe za podršku mogu da utiču na nas na ćelijskom nivou, prenosi "Sciencealert".

Studija istraživača iz Kanade, objavljena u žurnalu „Cancer“, je prva koja otkrila dokaze koji sugerišu da grupe za podršku koje ohrabruju ljude na jogu i meditaciju, zapravo menjaju ćelijsku aktivnost osoba koje su preživele rak.

Oni su otkrili da su telomeri – proteinski „čepovi“ na vrhu hromozoma koji određuju koliko će brzo ćelija stariti – ostali iste dužine kod osoba koje su preživele rak i koje su praktikovale jogu i meditaciju u toku tromesečnog perioda.

Sa druge strane, telomeri osoba koje nisu bile deo ovih grupa su se tokom tog perioda smanjili.

Naučnici i dalje ne znaju da li su telomeri uključeni u regulaciju bolesti, ali postoje rani dokazi koji ukazuju na to da skraćeni telomeri mogu biti povezani sa šansama za preživaljvanje nekoliko bolesti kao što su rak dojke, dok duži telomeri pomažu našoj zaštiti od bolesti.

„Već znamo da psihosocijalne intervencije poput meditacije mogu da nam pomognu da se osećamo bolje, ali sada prvi put imamo dokaze da one mogu da utiču i na ključne aspekte ljudske biologije“, izjavila je Linda Karlson iz Tom Bejker Centra za rak.

U istraživanju je učestvovalo 88 osoba koje su preživele rak i koje su završile sa medicinskim tretmanima tri meseca pre početka studije.

Učesnici studije podeljeni su u tri grupe, a osobe u grupama koje su bile deo grupa za podršku zadržale su dužinu telomera tokom tromesečnog perioda, dok su se telomeri treće grupe, čiji članovi su prisustvovali samo jednom seminaru za regulaciju stresa.

Iako je u pitanju prilično uzbudljivo istraživanje, i dalje nije poznato da li su ovi benefiti dugoročnog karaktera kao ni šta stvara ovaj biološki efekat.

Istraživači planiraju dalja istraživanja kao bi utvrdili da li se ovi rezultati mogu preslikati na veći broj učesnika, i kakav je njihov dugoročni uticaj na naše zdravlje.

Izvor;B92