Pesticidi uzročnici Alchajmerove bolesti


Izlaganje nekada široko korišćenom pesticidu DDT može da poveća šanse razvijanja Alchajmerove bolesti, kažu naučni timovi sa Univerziteta Rutgers i Emori. Naime, njihovo istraživanje pokazalo je da pacijenti sa tom bolesti imaju četiri puta veće nivoe tog jedinjenja u telu.

Naučnici sa Univerziteta Rutgers i Emori, došli su do zaključka da izlaganje ljudi nekada široko korišćenom pesticidu DDT (Dihlor-difenil-trihloretan) povećava šanse za oboljevanje od Alchajmerove bolesti, prenosi Bi-Bi-Si.

Neke zemlje još koriste DDT za suzbijanje malarije. Taj pesticid je bio izuzetno popularan i uspešan, a posle Drugog svetskog rata počeo je da se koristi u mnogim zemljama za zaštitu komercijalnih useva.

Dve decenije nakon Drugog svetskog rata počela su naučna ispitivanja o navodnoj štetnosti DDT, a vrlo brzo se pokazalo da je jedinjenje veoma štetno po ljude i da se u telu zadržava dugo.

Taj pesticid se u ljudskom organizmu razlaže na Dihlor-difenil-dihloretan, čiji je nivo bio četiri puta veći nego kod zdravih ljudi.

Upoređivani su rezultati krvi 86 ljudi obolelih od Alchajmerove bolesti sa rezultatima 79 osoba sličnog doba i okruženja.

Naučnici smatraju da hemikalija povećava šansu od razvijanja Alchajmerove bolesti, jer uzrokuje nastajanje amiloidnog plaka u mozgu, koji doprinosi odumiranju moždanih ćelija.

Ipak, američki istraživači navode da je potrebno više ispitivanja da bi mogli da nedvosmisleno utvrde vezu ove bolesti i korišćenja pesticida.

Profesor Alan Levi, direktor Centra za istraživanje Alchajmerove bolesti u Emoriju, kaže da je ovo prvo istraživanje koje je otkrilo snažnu povezanost između ove bolesti i životnog okruženja ljudi.