Vitamini B grupe smanjuju rizik od infarkta?




Analizom 14 kliničkih studija sprovedenih na 54.913 ispitanika posmatran je uticaj uzimanja dodataka ishrani u obliku vitamina B na rizik od srčanog udara (infarkta).

Sve studije su upoređivale unos dodataka ishrani sa placebom ili izrazito niskim dozama vitamina B grupe. Ispitanici su praćeni tokom perioda od 6 meseci, a rezultati studije su pokazali da unos vitamina B grupe u obliku dodataka ishrani smanjuje rizik od infarkta za 7 odsto u odnosu na one ispitanike koji su uzimali placebo ili niske doze vitamina B kompleksa.

Međutim, autori studije su uočili da folna kiselina (B9) i vitamin B12 u obliku dodataka ishrani ne smanjuju rizik od infarkta, ali utiču na jačinu infarkta. Autori studije su, takođe, naglasili da različite bolesti, unos lekova i obogaćeni proizvodi mogu da utiču na delovanje vitamina B grupe u organizmu.

Izvor; Tanjug