Žeteoci 1969 – To Nije Tajna

A1 To Nije Tajna
A2 De Colores
A3 Noć
A4 Molitva Sv. Franje
A5 Rumeno Nebo
A6 Aleluja

B1 To Je Moj Život
B2 Tmina
B3 Mrtvi Siromah
B4 Prazan Život
B5 Kakav Prijatelj Je Isus?
B6 Ja Sam Sretan

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.