Patika 1981 – Eo - Eo

A1 Eo - Eo
A2 Možda Sam Lud
A3 Ne Baš
A4 Kiša I Ti
A5 Familija

B1 Lola
B2 Volim Te
B3 Snađi Se
B4 Ja Ne Tražim Ništa Više
B5 Nepravda

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.