Grupa Yo-Yo - Skitam-Lutam 1981

A1 Skitam - lutam
A2 Dođi malo sebi

B1 Divno je biti sam
B2 Da sam kao obični ljudi
B3 Circolus Vitiosus

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.