Off Duty – Još jedan dan 2013

1.Pokušaj da Govoriš 02:29
2.Ambicija 03:21
3.Brano S' Bistrice 03:40
4.Dok Traje 04:12
5.Kao na Oblaku 03:10
6.Ovdje Ima Lopova 04:05
7.Nova Stvarnost 03:53
8.Sve Negdje Piše 04:04
9.Trag Osmijeha 03:52
10.Zaboravljeni 04:45

Morate odgovoriti ili kliknuti na 'Hvala' da biste videli skrivene informacije koje su ovde sadržane.
Nemate dovoljno prava da biste videli skrivene podatke sadržane ovde.