Kako odgajiti kockastu lubenicu


Svi ste čuli za kockaste lubenice? Široj javnosti postale su poznate 2001. kada su po provi put stavljene na tržište Japana. Ipak, njihov nastanak datira dve decenije pre toga, kada je jedan japanski farmer poželeo da proizvede plodove koji će se lakše transportovati i smeštati u frižider. Od tada do danas, kockaste lubenice počele su se proizvoditi kako u Japanu tako i u nekim drugim zemljama. I pored prednosti koje pruža njihov oblik, ograničavajući faktor je njihova cena koja je veća od cena po kojima se prodaju okrugle lubenice, što je dovelo do toga da ovakav način gajenja nikada ne zaživi u većoj meri.

Ukoliko ipak želite da pokušate da u svojoj bašti odgajite kockaste lubenice, evo i kako to možete uraditi:

1. Napravite kalup:

Na samom početku potrebno je da napravite kalup u koji ćete smestiti vašu lubenicu. Samo da napomenem da nije neophodno da kalup bude oblika kocke. Zapravo, on može biti u bilo kom obliku koji želite.

Za kalup je najbolje koristiti deblju plastiku (leksan) koja je dovoljno čvrsta da izdrži pritisak rastućeg ploda. Možete koristiti belu (providnu) ili obojenu plastiku ali vodite računa da plodovi moraju dobijati dovoljno sunčeve svetlosti. Postoje i preporuke za neke druge vrste materijala, poput drveta ili čak betonskih blokova, ali je ipak najbolje da, ukoliko ste u mogućnosti, koristite kalup od providnog materijala.


Na gornjoj strani kalupa napravite otvor kroz koji ćete provući vrežu. Vodite računa da otvor bude dovoljno širok da ne bi došlo do oštećivanja biljke što bi moglo izazvati propadanje plodova. Radi lakšeg vađenja sazrelih plodova možda nije loše da kalup osmislite tako da se može otvoriti sa više od jedne strane ili možda čak da bude potpuno rasklopiv.

Svakako pripremite više kalupa nego što planirate da imate biljaka, jer se može desiti da neki od njih naprosto pukne tokom rasta plodova, pa bi bilo dobro da imate drugi u rezervi.


2. Stavite plod u kalup

Kada se na biljci formiraju plodovi, smeštamo ih u kalupe. Kalup mora biti stabilan kako ne bi došlo do prevrtanja koje bi moglo oštetiti biljku. Plod postavljamo tako što vrežu provučemo kroz za to predviđen otvor a plod položimo na dno kalupa. Jako je bitno da i sam plod bude položen i stabilan jer bi moglo doći do oštećenja usled povećanja njegove mase ili pomeranja.

Možete na dno kalupa staviti i tanak sloj zemlje koji će štiti plod od oštećenja.

Kada ste smestili plod u kalup, zatvorite ga i učvrstite.

3. Gajenje

Nastavite da gajite i održavate lubenicu kao što bi to radili i da nema kalupa. Dakle, redovno navodnjavajte i primenjute sve druge agrotehničke mere. Povedite računa da plodovi dobijaju dovoljno svetlosti. Povremeno proveravajte da li su kalupi celi ili je neki od njih potrebno zameniti. Ukoliko je sunce veom jako, možete sa gornje strane kalupa postaviti mrežu kako bi plodove zaštitili od pojave ožegotina.

4. Berba

Kada plodovi sazreju, otvorite kalup i izvucite plod iz njega. Dobili ste plodove kojima se možete pohvaliti prijateljima.

agroavantura.wordpress.com