Nove norme kvaliteta jabuke


Osnovni zadatak novih normi je regulisanje kvaliteta mezokarpa, jasno definisanje krupnoće ploda po veličini prečnika plodova, težina ploda, sadržaj suve materije u brixima, zatim sadržaj pesticida kao i izraženost sortnosti u organoleptičkom pogledu.


Nove norme kvaliteta jabuke važe od 01.08.2005. godine po odluci EU od 15.01.2004 (zakon CE 85/2004). Radi se o usvajanju zakona sa novim normama kvaliteta identičnim kao što je zakonom ta materija regulisana u SAD, Japanu i Novom Zelandu.

Koje su to novine u ovom zakonu – pravilniku o kvalitetu jabuke?

Osnovni zadatak novih normi je regulisanje kvaliteta mezokarpa, jasno definisanje krupnoće ploda po veličini prečnika plodova, težina ploda, sadržaj suve materije u brixima, zatim sadržaj pesticida kao i izraženost sortnosti u organoleptičkom pogledu. Tako, na primer kada je reč o prečniku i težini, kod grupe krupnih jabuka standard za ekstra klasu je 65 mm/110 gr, klasu I je 60 mm/90 gr a klasu II je 60 mm/90 gr. Dimenzije i težine plodova I i II klase skoro su istovetne kod nekih sorti. Za I klasu su isključena odstupanja u sortnosti i stepenu zrelosti, a plodovi moraju biti neoštećeni. Kod II klase odstupanja mogu biti 5 -10%.

Pravilnikom - zakonom je propisana tvrdoća plodova u doba berbe i prodaje i kreće se od min. 4,5 - 9 kg/cm2.

Utvrđene su minimalne količine suve materije za sve kategorije kvaliteta. Ekstra kvalitet minimalno mora imati 11,5 brixa, I klasa 10,5 brixa a II klasa najmanje 9,5 brixa.

Trenutno je usvojena tvrdoća u širokom dijapazonu i očekuje se da će se za sorte, proizvodna područja I klase, ponovo formirati skale u okviru klasa koji su napred navedeni. Rok završetka ovih poslova je dve godine, a u tim su uključeni eksperti iz oblasti proizvodnje, skladištenja, transporta i prometa voća. Za sada u sitne sorte u Evropi ubrajaju sorte iz grupe Gala i Brenburn, a sve ostale sorte spadaju u grupu krupne kategorije kvaliteta.

Asocijacije za jabučasto voće - WAPA, ASSOMELA, USAA, COPA – COGECA, itd., oformile su stručne timove koji proučavaju dalje usavršavanje pravilnika, posebno u praktičnosti da se svaki plod, jedinica pakovanja obeleži svim oznakama: dimenzije, težina, tvrdoća, brixi. Posebno je dat zadatak ekspertima da hitno, a najkasnije do 2008. godine u potpunosti modifikuju norme kvaliteta sa aspekta potreba da se potrošnja jabuke znatno poveća.

I za kraj, može se izvući zaključak: U pogledu dimenzija norme su nešto tolerantnije i "sitnija roba može da se prodaje lakše", ali roba mora biti zaista kvalitetna u svim ostalim zahtevima. Potrošnja se uvođenjem ovih normativa može povećati (primer su SAD, Japan, Novi Zeland). Ušteda po broju domaćinstava je veća, potrošači se lakše odlučuju za kupovinu jer obeležavanje svih navedenih normi omogućje informisanost svih probirljivih potrošača. Druga klasa jabuka kao jeftinija za siromašne slojeve društva dopunjuje jelovnik bogat vitaminom. Kod nas treba hitno otpočeti aktivnosti oko usvajanja ovih normi kvaliteta, jer jabuka kao voće to zaslužuje, a posebno proizvođači jabuke i verni potrošači. Na kraju, ovim merama, eliminisali bismo uvoz nekvalitetne jabuke iz severnih zemalja sa malo brixa i tvrdoće.