Osobenosti sortimenta breskve i nektarine u Vojvodini


Na osnovu dugogodišnjih pomoloških izučavanja velikog broja novostvorenih sorti breskve i nektarina u rejonu Fruške gore napravljen je predlog liste sorti za proizvodno-ogledne zasade za pojedine voćarske rejone u Vojvodini. Sve sorte podeljene su u tri grupe i to: breskve za svežu potrošnju, nektarine i breskve za preradu


Novostvorene sorte bresaka pokrivaju vreme zrenja od 4 meseca. Vrlo je značajno da se izabere sortiment u odnosu na lokalitet i uslove tržišta. To i nije lako s obzirom da u našoj zemlji nije urađena reonizacija ni na nivou voćnih vrsta, a ni na nivou njihovog sortimenta što je praksa u najrazvijenijim voćarskim zemljama. Najranije sorte daju nešto manje prinose ali se to nadoknađuje visokom cenom breskve krajem maja i u toku juna meseca. Treba ih gajiti samo na južnim ekspozicijama gde vegetacija počinje i do 15 dana ranije. Na lokalitetima sa normalnim kretanjem vegetacije za kontinentalne klimatske uslove one su interesantne samo u obimu zadovoljavanja lokalnog tržišta ako nema ponude krupnijih plodova sorti kasnijeg vremena zrenja gajenih na ranijim ekspozicijama. Sorta Spring Lady je prva krupnoplodna visokokvalitetna potpuno obojena sorta breskve, a takve su i sve koje se nadovezuju do sorte Early O` Henry. Sorte najkasnijeg vremena zrenja nemaju najviši kvalitet, ali imaju visoku cenu zbog male ponude i velike potražnje. Ni sorta Guglielmina nije opravdala očekivanja da ćemo dobiti dobro obojenu breskvu koja će se bar 30 dana uspešno čuvati u hladnjačama.

Dužina vremena zrenja nektarina je za dve nedelje kraća od breskve. Juni mesec i prva polovina avgusta meseca nisu zadovoljavajuće pokriveni visoko kvalitetnim sortama. Mayfire i Silver King su se već dokazale kao izuzetne rane sorte ali se mora voditi računa o sadnji virus testiranog materijala jer su vrlo osetljive na šarku. Armking još uvek nema zamenu ali u ispitivanjima imamo nekoliko perspektivnih sorti. Klasični sortiment do sada je mahom obuhvatao gajenje 4 standardne sorte koje sazrevaju krajem jula i tokom avgusta meseca. Novointrodukovane sorte koje sazrevaju u julu mesecu i krajem avgusta i početkom septembra su najviši dometi oplemenjivačkog rada. Sve su potpuno obojene, bez rđaste prevlake, vrlo krupnog ploda. Još uvek najbolja sorta kasnog vremena sazrevanja je Flamekist, glođuša izuzetnih sposobnosti čuvanja i najbolje obojenosti.

U našoj zemlji industriska prerada je uvek bila samo rezerva ukoliko tržište bude prezasićeno velikom ponudom plodova breskve za svežu potrošnju. To je bio put realizacije i dela prinosa koji ne zadovoljava kvalitetom kao plodovi za svežu potrošnju. To je pogrešan put jer je kvalitet tih prerađevina ispod svakog komercialnog standarda. Na svetskom tržištu postoji stalan deficit prerađevina od breskve: voćne salate, sokovi, dečija hrana, džem, marmelada, rakija, likeri itd.a, realizuju se po izuzetno visokim cenama.

Lista sorti industriskih bresaka za proizvodno-ogledne zasade se ne može kvalitetno proširiti jer u poslednjih sedam godina nije bilo introdukcije novih. Jedina na kojoj je više rađeno, počev od umatičenja i oslobađanja od virusa je stara sorta Veteran koja nema crvenila oko koštice i dopunskog rumenila na pokožici i time se svrstava u vrlo vredne genotipove za proivodnju kaša. Sortimentom iz 1993. preporučene su za gajenje: Marija Selena (-15), Adriatica(-2), Loadel (+1), Villa Adriana(+2), Villa Ada(+7), Vivian (+13), Babygold 8 (+38) i Babygold 9 (+44).