Plamenjača vinove loze


Povoljni vremenski uslovi utiču na razvoj plamenjače vinove loze.

Pored simptoma na listovima, infekcija se širi i na cvetove. Kada zahvati ceo grozd u ovom periodu štete su jako velike.

S obzirom da je loza u fenofazi cvetanja, ukoliko nije primenjen sistemičan fungicid za suzbijanje plamenjače tokom ove nedelje, pre kiše je obavezno uraditi tretman sledećim fungicidima za suzbijanje bolesti i štetočina:

ALIJANSA 2,5 kg/ha + SEKVENCA 0,2 l/ha + ELISA 0,06% + FOLIGAL BOR 2l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija