Vino - Simbol zivota


Vino je plod prirode, a sve što dolazi iz prirode ima posebnu vrednost. Vino ima svoju mitsku, kulturnu i religijsku dimenziju. Najraniji zapisi govore da se u Aziji vino pravilo pre čak 12 hiljada godina.
U antičko doba, vino se smatralo pićem i lekom, imalo je gotovo natprirodan ugled. Kako su isticali antički pisci: Ako je vino proizvod božanstva onda uz vino smo i sami bogovi i u svakoj ispijenoj čaši vina sadržani su protekli vekovi.
Trideset vekova pre Hrista, vino je bilo jedino piće dostojno da isprati faraone na onaj svet. U zidnom slikarstvu Egipta vinova loza simbolizuje božanstvo. Iz te simbolike, duhovni stvaraoci su izrekli mnoge ode i pohvale vinu: U vinu je unutrašnje sunce, sadržaj dubine radosti, simbol skrivenog života i tehnološka rehabilitacija krvi.
U jevrejskim i hrišćanskim legendama, vinova loza se uvek označavala kao božanstvo. Čokot je rajsko stablo života, a tako je vino božansko piće.Jedna od najstarijih pohvala vinogradarstvu je sadržana u Bibliji, gde prorok Isaija u svojoj pesmi o vinogradu pored ostalog piše:

Zapevaću svom dragom
pesmu svog ljubljenog
njegovom vinogradu

U Jevanđelju po Jovanu, Isus kaže: Ja sam pravi čokot, a moj otac je vinograd. On seče lastar na meni koji ne rađa..., a oplemenjuje svaki koji rađa rod...