Podela vina

Prema kvalitetu razlikuju se:

- stona vina
- stona vina s oznakom kontrolisanog porekla
- kvalitetna vina s oznakom kontrolisanog porekla
- vrhunska vina s oznakom kontrolisanog porekla
- predikatna vina
- arhivska vina
- specijalna vina
- penušava vina

Prema sadržaju šećera vina se dele na suva, polusuva, poluslatka i slatka vina, a prema boji na bela, roze i crvena.

Stono vino je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze. Stono vino ne može nositi oznaku sorte.
Stono vino s oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potiču iz jedne vinogradarske regije.

Kvalitetno vino s oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koja potiču iz jedne vinogradarske podregije s izraženim kvalitetnim organoleptičkim svojstvima značajnim za ekološke uslove i sorte određene vinogradarske podregije, vinogorja ili položaja čiju oznaku nosi, koje je odnegovano u toj podregiji.

Vrhunsko vino s oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od određene sorte ili grupe sorti grožđa koje potiču iz jednog ili više vinogradarskih položaja u okviru jednog vinogorja s izrazito izraženim kvalitetnim, specifičnim organoleptičkim i hemijskim svojstvima značajnim za ekološke uslove položaja i sorte, odnosno grupe sorti grožđa. To vino mora biti i odnegovano i punjeno u boce u vinogradarskom vinogorju koji obuhvata određeni položaj.

Ako vino nosi oznaku sorte, mora biti proizvedeno od najmanje 85% grožđa sorte čije ime nosi.

Predikatna vina su vina koja u izuzetnim godinama u posebnim uslovima dozrevanja, načina berbe i prerade daju poseban kvalitet, a moraju biti proizvedena samo od grožđa preporučenih sorti za pojedino vinogorje.

Predikatna vina su:
- Kasna berba - vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju potpune zrelosti i čiji mošt ima najmanje 94° *Oechsla.
- Izborna berba - vino proizvedeno isključivo od brižno izabranog grožđa, čiji mošt sadrži najmanje 105° Oechsla.
- Izborna berba bobica - vino proizvedeno od prezrelih ili plemenitom plesni napadnutih bobica čiji mošt sadrži najmanje 127° Oechsla.
- Izborna berba prosušenih bobica - vino proizvedeno od prosušenih bobica čiji mošt sadrži najmanje 154° Oechsla.
- Ledeno vino - vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperaturi od najmanje -7°C i prerađeno u smrznutom stanju, a čiji mošt sadrži najmanje 127° Oechsla.

Arhivsko vino je vino koje se u podrumskim uslovima čuva duže od njegovog optimalnog zrenja, a najmanje pet godina od dana prerade grožđa u vino, od čega najmanje tri godine u boci.

Specijalna vina su vina dobijena posebnim načinom prerade grožđa, mošta ili vina bez dodatka ili s dodatkom određene količine vinskog alkohola, vinskog destilata, šećera, koncentrisanog mošta i mirišljavih ili drugih dopuštenih sastojaka biljnog porekla.

Specijalna vina su:
- desertno vino,
- likersko vino,
- aromatično vino.

Penušava vina su vina koja uz ostale određene sastojke sadrže i povećanu količinu ugljen-dioksida, zbog kog se pri otvaranju boce razvija obilna pena.
U penušava vina ubrajaju se prirodno penušava i gazirano penušava vina.*Oechsla je skala za utvrđivanje zrelosti grožđa i količine šećera u moštu

Izvor;zdravasrbija