Moj video klip sa postupkom podešavanja DreamboxEDIT programa, ip adrese risivera, user, password i uvoz liste u program kao i transfer u vaš risiver.