Postupak aktivacije telneta u Windowsima

[MYOUTUBE]YtChc6_N7VY[/MYOUTUBE]