Poštovani,

Ako vam pri procesu odabira potencijalnih kandidata za posao nije jasno u koji odjel tj. funkciju biste ih mogli iskoristiti, evo postupka i kriterija:

1. Stavite 400 cigli u praznu sobu.
2. Uvedite sve kandidate u tu sobu i zatvorite vrata za njima.
3. Kandidate ostavite u sobi ca. 6 h i nakon toga se vratite u sobu i analizirajte situaciju prema sljedećim kriterijima:

--- Ako su prebrojali sve cigle --- KNJIGOVODSTVO ili RAČUNOVODSTVO

--- Ako su prebrojali sve cigle VIŠE puta --- REVIZIJA

--- Ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po cijeloj sobi --- RAZVOJ i ISTRAŽIVANJE

--- Ako su cigle sistematski podijeljene po cijeloj sobi --- PLANIRANJE

--- Ako se gađaju međusobno ciglama --- VODITELJI PROIZVODNJE

--- Ako svi spavaju --- ZAŠTITA NA RADU ili UNUTARNJA ČUVARSKA SLUŽBA

--- Ako su sve cigle usitnili u sitne dijelove --- IT SEKTOR

--- Ako samo sjede bez veze okolo cigli i razgovaraju --- KADROVSKA

--- Ako su već svi otišli doma --- MARKETING

--- Ako besciljno gledaju kroz prozor i doimaju se odsutnim --- STRATEŠKO PLANIRANJE

--- Ako su razdraženi i energično diskutiraju međusobno, ali nisu pomaknuli niti jednu ciglu --- UPRAVA / TOP MANAGEMENT

--- Ako su sazidali profesionalnu peku s dimnjakom, spremili dobar gablec i svi su već pijani --- TEHNIČKA SLUŽBAS poštovanjem,