Rijeka Mura tiho sumila


Rijeka Mura tiho sumila
zorom ranom mene budila
pa mi mladoj tiho govori
da moj dragi putem dolazi

Jabuku sam zlatnu ubrala
vodom hladnom lice umila
jer moj dragi jutrom dolazi
da mi mladoj ruku isprosi

Ref.
Crne kose, lica rumena
tu uz Muru ja sam odrasla
svi me momci nocu sanjali
svoju ljubav meni nudili

Crne kose mati plela mi
da ih jednom dragi raspusti
samo njega ja sam sanjala
njemu svoje srce predala

Hladna Mura tiho sumila
zorom ranom mene budila
jer moj dragi stazom dolazi
da mi mladoj ruku isprosi

Ref.