Nema raja bez rodnoga kraja

Nema raja, bez rodnoga kraja
bez rodnoga kraja

Nema prela, nema obicaja
nema obicaja

Nema pjesme, da zapjeva neko
da zapjeva neko

Stare majke, ona je daleko
ona je daleko

Nema brace, rodbine, sestara
rodbine, sestara

Iz djetinjstva najboljih drugara
najboljih drugara

A' oj moje njive i livade
njive i livade

Na ognjistu srce mi ostade
srce mi ostade