Srpski pesnici u Nemačkoj

Srpska poezija na međunarodnoj sceni: u Edenkobenu nastupili su pesnici nekoliko
generacija: Jovan Zivlak, Vojislav Karanović, Ana Ristović, Ivana Milankov, Miljurko
Vukadinović i Predrag Bogdanović Ci
SAVREMENA srpska poezija predstavljena je protekle nedelje u Edenkobenu, u Nemačkoj,
u okviru projekta "poezija naših suseda". Nastupili su pesnici nekoliko generacija:
Jovan Zivlak, Vojislav Karanović, Ana Ristović, Ivana Milankov, Miljurko Vukadinović
i Predrag Bogdanović Ci, a 15 njihovih pesama je na nemački preveo Jan Krasni.

Srpski autori bili su gosti nemačkih kolega Marsela Bejera, Nađe Lihenmajster,
Kerstin Prajvus, Ilme Rakuse... Nemački pisci su, po rečima Miljurka Vukadinovića,
na osnovu prevoda u dijalogu sa autorima tražili "nijanse u prevodima i dušu originala".
Nakon tri dana srpski pisci su imali dva književna nastupa: u Kući umetnosti u Edenkobenu
i na univerzitetu u Germershajmu.

Nastavak projekta podrazumeva objavljivanje antologije naših pisaca, koja će biti
predstavljena na sajmu knjiga u Lajpcigu.

Izvor: Novosti