Matica srpska: Poboljšati status srpskog jezika

NOVI SAD - Upravni odbor Matice srpske u Novom Sadu založio se danas za poboljšanje statusa srpskog jezika u srednjim stručnim školama i podsetio državne ogane da je za srpsku kulturu jedino prihvatljiv termin bošnjački, a ne bosanski jezik.

Na sednici Upravnog odbora Matice srpske svesrdno je podržana inicijativa Društva za srpski jezik i književnost, kojom se izražava protest i zabrinutost zbog smanjivanja nedeljnog fonda časova srpskog jezika i književnosti u srednjim stručnim školama, navedeno je u saopštenju.
"Uz to, napominjemo da se to čini u vremenu kad smo verovali da se naša sveukupna kulturna javnost opredelila za bitno poboljšanje statusa srpskog jezika”, ističe Upravni odbor Matice srpske.

Taj Matičin organ usvojio je i zaključak kojim podseća državne organe Republike Srbije, “a pre svega nadležna ministarstva, da je Odbor za standardizaciju srpskog jezika pravovremeno usvojio socio-lingvistički zasnovanu odluku da je za srpsku kulturu jedino prihvatljiv termin bošnjački, a ne bosanski jezik”, navedeno je u saopštenju.

Izvor; Tanjug