Stiže nam goveđa zima - šta raditi i kako zaštiti goveda?

Zašto se baš zove goveđa zima i šta donosi? Utiče li na poljoprivrednu proizvodnju i koje se preventivne mere preporučuju?
Narodni običaji, predanja, tradicija, merenje i evidentiranje određenih prirodnih pojava prema raznim događajima, uvek su u ljudima budili znatiželju i poseban faktor za predviđanje vremenskih prilika. Reakcija i ponašanje biljaka i stoke, odnosno, njihove aktivnosti precizno su opisivali određenu pojavu ili period koji dolazi.

Pred nama je druga polovina meseca aprila, po narodnom kalendaru period poznat i kao "Goveđa zima", a prema zonalnom praćenju vremena i kretanja Meseca, to je period kada Sunce ulazi u sazvežđe Bika. Zašto se baš zove goveđa zima i šta donosi, utiče li na poljoprivrednu proizvodnju i koje su preventivne mere?

Prolećna ispaša je glavni uzrok
Svaku novu pojavu, o kojoj ljudi nisu ništa znali, bez nauke i stručnog pojašnjenja, opisivali su prema ponašanju životinja i biljaka. Tako je i promena u ponašanju goveda svake godine posle druge polovine aprila meseca opisana kao "Goveđa zima". Narodski rečeno to je izgledalo ovako: Rano proleće, u noći i jutarnjim satima zima još pokazuje zube, budi se vegetacija, silaže i senaže je skoro nestalo. Nakon duge zime goveda konačno izlaze iz štala na pašnjak. Na pašnjacima su mlade biljke naročito leguminoze lucerke i deteline. Obično u jutarnjim satima se stoka ispuštala napolje na ispašu.


Temperature u noći i dalje su pogodne za jutarnje mrazeve. Izlaskom sunca, kada malo i otopli, javlja se rosa. Goveda na ispaši konzumiraju još uvek mladu vlažnu travu koja im izaziva akutno nadimanje (timpanija). Ona se manifestuje povećanjem volumena buraga, goveda postaju nemirna, imaju otežano disanje, pojava pene na ustima i dolazi do podrhtavanja mišića i groznice, gde se oni bukvalno tresu. Posmatrajući takvo ponašanje stoke u davna vremena, ne znajući šta je pravi razlog ovaj period prolećne ispaše ljudi su nazvali "Goveđa zima" kojeg prate nešto niže temperature, jutarnji mraz, jači severni vetar pa čak i poneke pahulje snega.

Preventiva i zaštita goveda

Početak proleća je izuzetno težak i stresan i za goveda i za celokupnu proizvodnju zbog stresa izazvanog prelaskom sa zimske ishrane na prolećni/letnji režim u kojem preovladavaju sočna sveža voluminozna krmiva. Na većini manjih poljoprivrednih gazdinstava koja u uzgoju imaju muzna grla, ovo je vreme kada nestale zalihe zimske silaže i senaže zamenjuju sveže leguminoze na ispaši. Ovakav sistem ishrane treba sa velikim oprezom sprovoditi, kako životinje ne bi doživele hranidbeni stres. Pre svega:

Postepeno smanjivati količinu sena u obroku;
Prelazak na letnu ishranu obavljati postepeno (u početku davati manje količine sveže voluminozne krme);
Ne izvoditi goveda na ispašu u jutarnjim satima (period ranog proleća);

Sprečiti pojavu nadimanja buraga;
Izbegavati izvođenje na ispašu (livade, pašnjaci) gde su trave u tek početnoj fazi prirasta;
Sprečiti pojavu vlage i propuha u štalama u periodu nižih temperatura tokom ovog perioda u noći i jutarnjim satima.

agroklub