Tov pilica prema polu


Petlići brže rastu, kraći je i proces tova, brže pristižu za klanje i broj turnusa je veći. Razlika je i u osetljivosti na oboljenja koja prate tov, te su i mere preventive različite.


Da bi tov pilića bio racionalniji, uvode se nove metode rada i proizvodnje. Jedna od njih je odvajanje pilića po polu i odvojeno tovljenje pilića i kokica. Odvajanje po polu obavlja se odmah posle leženja.

U praksi se primenjuju dve metode odvajanja pilića po polu. Prva je prema primarnim perima na krilu pileta, ako hibrid ima to svojstvo, a druga je tzv. japanska metoda - preko analnog otvora. Ova metoda je spora i skupa.

Tov pilića odvojeno po polovima pruža brojna prednosti u poređenju s držanjem oba pola zajedno. Petlići brže rastu, kraći je i proces tova, brže pristižu za klanje i broj turnusa je veći. Potrebe petlića za hranljivim materijama su drugačije od potreba kokica, pa se u odvojenom tovu može primeniti odgovarajuća ishrana. Razlika je i u osetljivosti na oboljenja koja prate tov, te su i mere preventive različite. Zbog svih prednosti odvajanja jednodnevnih pilića po polu, povećanju proizvodnje i njene ekonomičnosti, ova mera se sve više primenjuje.