Pravilna nega prasadi


Prasad treba što pre da prime kolostrum s antitelima majke, koji u prvim danima predstavlja jedinu imunološku zaštitu. Najbolje bi bilo da ga usvoje tokom prvih 6 do 8 časova, kada ima najveću koncentraciju antitela.


Prasad su po dolasku na svet nezaštićena i osetljiva na uslove spoljašnje sredine, pa su prvi dani života najvažniji za prilagođavanje i preživljavanje. U tom periodu su najveći gubici, koji se pravilnom negom mogu svesti na najmanju moguću meru.

S posebnom pažnjom treba pripremiti mesto na kojem će se krmača prasiti, jer se u tom slučaju ne radi isključivo o udobnosti. Naime, digestivni putevi prasadi su još uvek sterilni, a crevna flora se stvara postepeno, tako što mladi unose mikroorganizme iz okruženja. Pre svega one koji se nalaze na koži i mlečnim bradavicama majke, ali i one iz prostirke. Da bi se uspostavio dobar mikrobiološki balans u digestivnim putevima, prostor mora biti suv i čist. Posebno je važno da prostirka bar u prvim danima bude od slame, jer će prasad, zahvaljujući tome, uneti širok spektar mikroorganizama. Iz istog razloga, koža krmača ne sme da bude zaprljana i vlažna. I pored svih mera predostrožnosti, prisustvo koli bakterija u crevima se ne može izbeći, ali će se njihovo dejstvo blokirati korisnim mikroorganizmima.

Prasad treba što pre da prime kolostrum s antitelima majke, koji u prvim danima predstavlja jedinu imunološku zaštitu. Mladi dolaze na svet s malom energetskom zalihom, pa je prvi podoj značajan i zbog sastojaka koji će ih činiti vitalnim, sposobnim da se izbore za mlečnu bradavicu i nastave da sisaju. Pored toga, potreban je i normalan razvoj organa za varenje, tako da prasad treba da prime kolostrum tokom prvih 6 do 8 časova, kada ima najveću koncentraciju antitela. Da bi se izlučeni kolostrum pravilno rasporedio u leglu, korisno je ako se odvajaju prasići koji su se prvi oprasili i posisali dovoljnu količinu. Na taj način slabijima se pruža šansa da prežive.

Jedan od ključnih uslova za opstanak je i toplota. Prva tri dana temperatura mora biti iznad 34°C, jer mladi nemaju energetsku rezervu potrebnu za savladavanje niže temperature. U protivnom, gubiće snagu, teže dolaziti do mleka, slabiti, biće podložniji infekcijama, a na kraju će, najčešće, i uginuti. Temperatura se kasnije postepeno snižava, prema uzrastu. Od trećeg dana na 30 i neposredno pre odlučivanja 20.

Pokazalo se da na znatno smanjenje uginuća u prvim danima utiče kada se prasad obrišu i drže pod infracrvenom lampom. Stručnjaci preporučuju da im se za tu svrhu pripremi u uglu udobna prostirka. Na taj način se kasnije pravilno može podešavati temperatura u prasilištu prema potrebi – viša za prasad, a niža za krmače.