Hylla kunic


Rasa je veoma interesantna, jer se ženka koti 10 do 11 puta u toku godine, pri čemu okoti 8 do 10 mladih. Hranu dobro iskorišćavaju. Upotrebnu vrednost (2,5 kg) postižu za 60 dana. Odrasli su težine od 4 do 4,5 kg.

Redakciji se nedavno obratio Rade Prešić iz Lapova, odgajivač kod nas malo poznate rase kunića Hylla. On je kuniće te rase uvezao iz Češke. Proizvodnjom se bavi godinu dana. Ono što je bitno, poseduje više nezavisnih linija, tako da ih ne ukršta u srodstvu.

Hylla kunić ima mnogo dobrih osobina. Pogodan je za uzgoj na malim posedima, ali svakako da bolje rezultate postiže na većim farmama. Rasa je veoma interesantna, jer se ženka koti 10 do 11 puta u toku godine ,pri čemu okoti 8 do 10 mladih. Hranu dobro iskorišćavaju. Upotrebnu vrednost (2,5 kg) postižu za 60 dana. Prema Perišićevoj tvrdnji, uz hranu “Gebi” iz Čantavira kunići su tu težinu postigli za 40 dana, što govori da je hrana (granule) ovog proizvođača izuzetno dobra.

Krzno im je dobro, a glavno meso je stacionirano pored kičme i u zadnjim udovima. Meso je izuzetno ukusno. Randman mesa je 60 do 65 posto, što je znatno bolje u odnosu na ostale rase kunića koje imaju 48 posto randman mesa. Odrasli su težine od 4 do 4,5 kg.


Hylla kunić je otporan na bolesti.