Drzanje muznih krava (1)


Držanje krava u štalama, ne podrazumjeva samo zaštitu životinja od različitih spoljnih faktora, već nudi bolje uslove za praćenje ishrane krava, za povećanje proizvodnih sposobnosti (lakša manipulacija sa kravama i jednostavnija kontrola određenih pojava), prilagođavanje navika krava savremenim načinima proizvodnje, zaštitu pašnjaka itd. Važan faktor je svakako i čovjek, to jest njegov odnos prema životinjama.

Trend povećanja broja grla po farmi uslovljava način izgradnje štala. Pitanje uslova smještaja krava u njima je svakim danom sve važnije, a posebno posljednjih godina, kada posljedice globalnog zagrijavanja, rasta osnovnih pogonskih goriva i električne energije sve snažnije utiču na poljoprivrednu proizvodnju. Praksa, koja je počela 60 godina, a koja podrazumjeva izgradnju što jeftinijih objekata, radi povećanja konkurentnosti proizvodnje polako gubi primat. U objektima koji su nedovoljno obezbjeđeni od spoljačnjih klimatskih faktora, povećavaju se potrebe za uvođenjem raznih pomoćnih uređaja, kao što su ventilatori, raspšivači, veliki su gubici na zdravlju životinja, a povećana je potrošnja električne energije i drugih energenata, koji se koriste na farmi itd.

Držanje krava u štalama, ne podrazumjeva samo zaštitu životinja od različitih spoljnih faktora, već nudi bolje uslove za praćenje ishrane krava, za povećanje proizvodnih sposobnosti (lakša manipulacija sa kravama i jednostavnija kontrola određenih pojava), prilagođavanje navika krava savremenim načinima proizvodnje, zaštitu pašnjaka itd. Važan faktor je svakako i čovjek, to jest njegov odnos prema životinjama.

Istorijski gledano, ciljem držanja domaćih životinja prvih stočara bilo je spriječiti te životinje da nebi pobjegle, te održati ih žive i zdrave. (L.Keeling, P.Jensen, 2002) . Tek potom se javljaju pitanja proizvodnje, koliko proizvode te životinje, te kako poboljšati njihove proizvodne karakteristike.

Pristup promjenama u načinu držanja domaćih životinja uveo je i neke „zakone“ koji regulišu to pitanje i daju smjernice koje uslove treba ispuniti prilikom planiranja i izrade objekata, odnosno njihove rekonstrukcije i uopšte obhođenja prema domaćim životinjama.

Prema Websteru (1987), dobrobit i smještaj trebaju da ispune sljedeće funkcije:

- Slobodu od gladi i loše ishrane: prema tome domaće životinje ne smiju gladovati, hrana koja im se daje mora biti zdravstveno ispravna i ukusna, to jest da konzumiranje hrane nije posljedica velike gladi životinja, već normalnih fizioloških potreba. Pored toga, treba obezbijediti dovoljne količine pitke vode.

- Slobodu od temperaturnih i fizičkih tegoba: Objekti u kojima se drže životinje trebaju omogućiti životinjama zaštitu od spoljašnjih uticaja, a prije svega od izrazito nizkih i visokih temperatura. Objekti trebaju biti izgrađeni tako da omoguće osnovnu komoditu životinjama koje se drže u njima, da životinje imaju dovoljno mjesta za odmor, za ishranu, nuždu.

- Slobodu što prirodnijeg ponašanja: životinje trebaju normalno da ispoljavaju svoje prirodne potrebe.

- Slobodu od bolesti i povreda: Higijena u štalama se mora redovno održavati, mogućnosti širenja nekih bolesti i infekcija treba onemogućiti, ili bar svesti na minimum. U objektima ne smije biti oštrih ivica, rupa u podu, ne adekvatnih stepenica i drugo, na čemu bi se životinje mogle ozlijediti.

- Slobodu od straha. Sa životinjama se ne smije obhoditi na loš način, koji bi uzrokovao trajan stres. Taj faktor je veoma važan što se tiče cjelokupne reprodukcije, ishrane i proizvodnje. Strah može biti izazvan i među samim kravama, kada se pojave agresivnija grla u stadu. U tom slučaju je najbolje takva grla izlučiti iz stada, jer u dugoročnom periodu njihovo ponašanje utiče na smanjenje prihoda, bez obzira kolika je proizvodnja samog grla.

Ukratko rečeno, dobro napravljena štala treba da obezbijedi sljedeće: nizak nivo čestica u vazduhu (prašine, tara od sijena itd), optimalnu vlažnost i temperaturu vazduha, dovoljnu količinu svjetla, stalan dotok svježeg vazduha. Sve to predstavlja mikroklimu štale. Tek kad to obezbijedimo, možemo zahtjevati povećanje proizvodnje i bolje zdravlje životinja.